Logo

Společnost premise, s.r.o. a partneři (AIKA spol. s r.o., LR systém s.r.o., Promotion Factory ČR s.r.o., TRT systém s.r.o.) získala dotaci

 č. OPLZZ/1.1/23/1/00148
na projekt
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti premise, s.r.o. a partnerů CZ.1.04/1.1.02/23.00148

Společnost premise, s.r.o. působí na trhu stavebních elektroinstalací. Společnost byla založena v roce 2006. První pracovníci byli ve společnosti zaměstnáni v roce 2007. Na konci roku 2007 měla společnost 4 zaměstnance. V současné době má společnost 7 zaměstnanců. Mezi zákazníky společnosti patří jak soukromí investoři, tak i stavební firmy a veřejný sektor. Společnost premise, s.r.o. má zavedený a používá systém integrovaného managementu certifikovaný dle ISO 9001 (management jakosti), ISO 14001 (environmentální management) a OHSAS 18001 (management BOZP a PO).

Projekt je zaměřen do oblasti prohlubování odborných znalostí a rozvoje dovedností zaměstnanců. Hlavním cílem projektu je komplexně zaměřené vzdělávání zaměstnanců společnosti a partnerů, prostřednictvím prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců v oblasti působení jednotlivých společností, rozvoje jejich komunikačních dovedností, zvyšování znalosti práce s ICT a zvyšování znalosti anglického jazyka.

Cílovou skupinou projektu je 23 zaměstnanců společnosti premise, s.r.o. a partnerů : premise s.r.o. 7 zaměstnanců, TRT systém 2 zaměstnanci, Promotion Factory 2 zaměstnanci, Aika 8 zaměstnanců a LR systém 4 zaměstnanci.